Svet-Stranek.cz
"Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům."
(Eleanor Roosevelt 11.10.1884 – 7.11.1962)

SLUNCE VE VODNÁŘI 20.01.2018 (04:08 CET) - 18.02.2018 (18:17 CET):"Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům."

SLUNCE VE VODNÁŘI 20.01.2018 (04:08 CET) - 18.02.2018 (18:17 CET)

TAOISTICKO TANTRICKÉ MASÁŽE PRO MUŽE

Osobní výklad z Tarotových karet:

Minulost - Současnost - Budoucnost

Pomoc v rozhodování - Vyjasnění partnerských vztahů


E-mail: vyklad-karty@seznam.cz

Rezervace osobní schůzky Tel.: +420 773 251 996

Pondělí - Neděle 08.00 - 22.00 hod.

Davídkova 654/27, Praha 8 - Libeň

Soukromé parkování zdarma v objektu domu

I speak English, Deutsch, Pусски, Parlo italiano nativo
SLUNCE VE VODNÁŘI 20.01.2018 (04:08 CET) - 18.02.2018 (18:17 CET)

www.basalduscience.weebly.com


www.bgmchannel.comVěda

The Scientific Universe.png
Автор: Efbrazil - собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка


Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy). Předmětem vědeckého poznání mohou být abstraktní struktury a vztahy, objekty a procesy neživé i živé přírody nebo lidské společnosti, kultury a myšlení.

Vědou se často rozumějí i jednotlivé vědy, obvykle charakterizované svou metodou a předmětem (oblastí zkoumání).

Slovo věda je odvozeno od slova věděti a to od slova viděti odkazující na pozorování.

Věda je propracované a obecné empirické a rozumové poznávání, vycházející z pozorování, rozvažování nebo experimentu.

Věda je systém metodicky podložených, objektivních vět o určité předmětné oblasti. Předmětnou oblastí je přitom každý fakt uchopitelný buďto bezprostředně, nebo pomocí instrumentálních, pomocných prostředků.

Předmětem studia různých věd mohou být např.:

čisté kvantitativní a prostorové vztahy (např. matematika, geometrie)

živá a neživá příroda (empirické či přírodní vědy)

člověk (antropologie, humanitní vědy, duchovní vědy)

jevy společenského života (historická věda, filologie, sociologie, politologie aj.)

Každá věda si pro výzkum předmětné oblasti vytváří své metody nebo je přejímá z jiných věd. K metodice věd zásadně patří:

definice předpokladů či axiomů

vytváření hypotéz a teorií

stanovení stupně jistoty či pravděpodobnosti, která se těmto výpovědím připisuje

Pokud jsou výsledky, případně metody jedné vědy aplikovány druhou vědou, označujeme je jako pomocné vědy. Základními metodami věd je vědecké pozorování, analýza, syntéza, logická indukce, dedukce, deskripce a komparace.


DominoDomino představuje celou rodinu her, které mají společný herní materiál - sadu dominových kamenů. Dominové kameny (kostky) mají na sobě kombinaci dvou čísel nebo jiných symbolů a jsou vzdálenými příbuznými karet (vznikly z čínských dominových karet).

Hra vznikla pravděpodobně v Asii. V Číně se nazývala keat pai, ngapai, chiupai či timpai, v Koreji ho hpai či koi hpai a z Laosu je známa jako tau-tem. Do Evropy ji zřejmě dovezl Marco Polo na konci 13. století a odtud se rozšířila do celého světa.

Evropské domino

Je to sada obdélníkových kamenů (kostek), rozdělených na poloviny a označených v každé polovině určitým počtem bodů, podobně jako na hrací kostce. Každá dvojice čísel se vyskytuje právě jednou. Klasické domino obsahuje čísla od 0 do 6, takže celkový počet kostek je 28. Existují ale též varianty s čísly 0 až 9 (těch je 55), 0 až 12 (těch je 91) a 0 až 15 (těch je 136). Pro hry s tímto typem domina je typické přikládání kamenů k sobě tak, aby čísla na dotýkajících se polovinách byla stejná. Evropané původní asijské dominové kameny doplnili o kameny bez teček (prázdná pole, nuly).

Hrát mohou 2 i více hráčů, výjimečně až osm. Počet na počátku rozdaných kamenů se v jednotlivých herních variantách liší, stejně tak i způsob přikládání kamenů či určení vítězů. Mohou hrát dvojice i jednotlivci.

Varianty evropského domina

Tradiční domino
Hráči si rozdají 5-7 kamenů, zbytek zůstane v talonu. Začíná majitel nejvyšší dublety 6-6, pak po jednom kameni přikládají postupně další hráči ve směru hodinových ručiček pouze z obou stran položené řady. Kdo nemá co přidat, dobere si kámen z talonu. Vyhrává ten, kdo se první zbaví všech kamenů, při zablokované hře (nikdo nemá co přiložit) vlastník co nejmenšího počtu kamenů. Prohrává hráč, kterému zbudou kameny s největším počtem bodů (tečka na kameni je bod).

Blesk
Rozdá se 3-8 kamenů podle počtu hráčů (3-8), se zbytkem se nehraje. Začíná vlastník nejmenší dublety. Na koho je řada, přiloží vše naráz, co může. Vítězem je hráč bez kamenů. Počítání je stejné, jako u tradičního domina.

Slepé domino
Vhodné pro 2 až 4 hráče. Rozdané kameny hráči musí nechat v řadě na stole zakryté a je-li na ně řada ve hře, smí se podívat a případně přiložit jen kámen vpravo. Nehodí-li se, přesune jej doleva a může i nemusí přibrat kámen z talonu.

Bergen
Vhodné pro 2-4 hráče, rozdá se 5-6 kamenů. Začíná majitel nejmenší dublety. Každá dubleta jsou dva body. Přikládá se na obou koncích a pokud se podaří přiložit kámen stejné hodnoty, kterou má řetěz na druhém konci, získá další 2 body. Nemá-li hráč kámen, může si vzít jeden z talonu. Za uzavření hry jsou další dva body.

Pětkové domino
Trojkové domino
Muggins
Sevastopol
Cílené domino

Matador
Hra pro 2 hráče s klasickou sadou 28 kamenů. Každý hráč obdrží 9 hracích kamenů, zbytek zůstane v talonu. Pravidla přikládání: Přiložit lze jen takový kámen, jehož hodnota jednoho pole tvoří s předcházejícím kamenem, tedy kamenem, ke kterému má hráč přiložit dohromady číslo 7. Nemá-li hráč takový kámen, je možno přiložit kámen, jehož obě poloviny tvoří dohromady číslo 7. Takovéto kameny jsou ve hře 3 a mohou být libovolně přiloženy na kterýkoliv konec rozehraného obrazce. Jsou to kameny 6/1, 5/2 a 4/3 a nazýváme je "matadory". Rovněž kamene s hodnotou 0/0 lze použít jako "matadora", avšak je lépe, ponechá-li si jej hráč tak dlouho, dokud nejsou přiloženy matadory ostatní, poněvadž jím může být uzavřena kterákoliv z obou stran hry, jež má jako poslední přiložený kámen, jehož hodnota volného pole je 0. Vyhrává hráč, který se zbaví nejdříve všech svých hracích kamenů nebo ten, komu zbývají kameny s nižším součtem hodnot. Matadory: 0/0, 6/1, 5/2, 4/3.

Orientální domino
Skládá se ze třiceti dvou kostek. Na první pohled je velmi podobné evropské variantě. Na každé polovině kostky je i zde určitý počet puntíků, a to jeden až šest. Kostky jsou rozděleny do dvou tzv. řad; civilní - ta je složena z jedenácti párů kostek a vojenská - složená z deseti různých kostek, které tvoří páry podle počtu bodů (s výjimkou velitelů). Hry s touto sadou jsou většinou založené na dobré paměti a počítání.

Další dominové hry
Moderní hry, které se nechaly inspirovat klasickým dominem.

Dingomino
Domino dice
Tashkent Domino
Triominos
Zatre

http://spaceplasma.tumblr.com

https://en.wikipedia.org/wiki/55_CancriVZOREC ŠTĚPENÍ DNA


DNA orbit animated.gif
DNA orbit animated“ von Zephyris aus der englischsprachigen Wikipedia. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons.

www.Claudia Ghimel Prague Hotel Escort.cz

Tantra and Tao Massages with Claudia Ghimel

Výklad z Tarotových karet Praha

Dobré kartářky. CZ

Seznamka 69 - Erotická Seznamka Seznamka Hotinzerce - erotická inzerce Seznamka ABCsex - erotická inzerce Seznamka SexNavigace - erotická inzerce Seznamka4u - erotická inzerce

www.frekvence1.cz
banner


astrologer Rychard Silver
www.stribny.cz
Richard Stříbrný
make people GIFs like this at MakeaGif
návštěvníků stránky
celkem404 873