Svet-Stranek.cz
(Paulo Coelho * 24. srpna 1947, Rio de Janeiro)
Nikdy nesmíme polevit, i když dojdeme tak daleko.

MARS V KOZOROHU 17.03.2018 (17:39 CET) - 16.05.2018 (06:54 CEST), 26.06.2018 (23:04 CEST) - 11.09.2018 (02:55 CEST):(Paulo Coelho * 24. srpna 1947, Rio de Janeiro)

MARS V KOZOROHU 17.03.2018 (17:39 CET) - 16.05.2018 (06:54 CEST), 26.06.2018 (23:04 CEST) - 11.09.2018 (02:55 CEST)

TAOISTICKO TANTRICKÉ MASÁŽE PRO MUŽE

Osobní výklad z Tarotových karet:

Minulost - Současnost - Budoucnost

Pomoc v rozhodování - Vyjasnění partnerských vztahů


E-mail: vyklad-karty@seznam.cz

Rezervace osobní schůzky Tel.: +420 773 251 996

Pondělí - Neděle 08.00 - 22.00 hod.

Davídkova 654/27, Praha 8 - Libeň

Soukromé parkování zdarma v objektu domu

I speak English, Deutsch, Pусски, Parlo italiano nativo
MARS V KOZOROHU 17.03.2018 (17:39 CET) - 16.05.2018 (06:54 CEST) 26.06.2018 (23:04 CEST) - 11.09.2018 (02:55 CEST)
Rtuť

http://light-worker.cz/merkur-v-rybach

http://light-worker.cz/merkur-v-beranu


www.havasi.eu/csTemperament

Temperare = mísit, znamená souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Temperament je spjat se vzrušivostí – tj. mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty - a zahrnuje i tendenci měnit nálady. Název vyjadřuje starou představu, že každou osobu lze charakterizovat jako určitou směs čtyř základních tělesných šťáv čili humorů.

Lidé se navzájem liší nejen obsahem svého duševního života (vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i formou - reakcemi na podněty. Temperament tedy určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti.
MARS V KOZOROHU
17.03.2018 (17:39 CET) - 16.05.2018 (06:54 CEST)

Isabel Briggs Myers

(18.10.1897 – 05.05.1980 Washington D.C )

Art-mb2-300x0 (cropped-Isabel Briggs Myers).jpeg
Autor: Unknown, Courtesy of Katharine Myers – Katharine Myers, Volné dílo, Odkaz


Isabel Briggs Myers zrealizovala myšlenky Carla Gustava Junga a společně se svou matkou Katharine přispěla i vlastními postřehy. Poté vytvořila papírový dotazník, ze kterého se nakonec stal test MBTI. Tento test sloužil k určení osobnostního typu a byl plně vyvinut po třiceti letech výzkumu Isabel Briggsové Myersové a Katharine Cook Briggsové s pomocí výzkumů tisíců dalších. I ve 21. století je výzkum tohoto nástroje stále v akci s desítkami článků sepsaných ročně.

Dotazník je určen jako pomoc lidem nalézt svůj "nejpřesnější typ", neboli typ osobnosti, který jim má pomoci lépe se orientovat a rozhodovat v nejrůznějších životních situacích. Podle Jungovy typologie byly původními třemi páry osobnostních předností Extraverze a Introverze, Smysly a Intuice, Myšlení a Cítění. Po jejich studování přidala Isabel Briggsová Myersová poslední čtvrtý pár, Usuzování a Vnímání.


MARS V KOZOROHU
26.06.2018 (23:04 CEST) - 11.09.2018 (02:55 CEST)

Carl Gustav Jung

(26.07.1875 – 06.06.1961 Switzerland)

CGJung.jpg
By unknown, upload by Adrian Michael - Ortsmuseum Zollikon, Public Domain, Link


Spolupráce a přátelství s Freudem

V určitém slova smyslu se hovoří o vztahu učitele a žáka, avšak spolupráci Junga s Freudem charakterizuje především důvěra a přátelství. Jung se poprvé setkal s Freudem v roce 1907, jejich spolupráce trvala do roku 1912. Pro Freuda znamenal Jung nejinspirativnější prvek jeho psychoanalytického hnutí, především se shodovali ve výzkumech v oblasti hysterie. Freudovská psychoanalýza, která se zaměřovala na sexuální původ neurózy, však připadala Jungovi příliš omezená, přál si pracovat s „trajektorií“ neurózy a jejími implikacemi pro budoucí vývoj pacienta. Stejně tak pojetí komplexu jako jakéhosi sexuálního rezidua z psychických prožitků raného dětství mu připadalo silně omezující.

Objev fantazií americké spisovatelky Frank Millerové jej přivedl k podvědomým tvořivým imaginacím, mytologickým snům a fantaziím, které měly veskrze neosobní charakter. Subjekt se vrací k archaické mimoslovní formě výrazu. Zatímco pro Freuda byl symbolismus z větší části důsledkem historického a kulturního kontextu, Jung kladl na tyto faktory minimální důraz a zaměřil se na neosobní vrstvu lidské duše, kterou nazval kolektivní nevědomí. Zde se začaly společné cesty rozcházet. V roce 1912 vydal Jung studii Symboly proměny, kde odmítl Freudův přílišný důraz na sexualitu a na příkladě symbolismu vizí Frank Millerové rozšířil pojetí libida jako obecné psychické a životní energie zaměřené na cíl. Freud nebyl schopen přijmout cokoli, co by bylo v neshodě s jeho teorií, kterou už mezitím povýšil na dogma.

Vztah Freuda a Junga neměl jen vědecké, ale i osobní pozadí. Freud se rozhodl Junga adoptovat a „po vzoru patriarchů jej pomazat in partibus infidelium – v zemi nevěřících“. To později založilo problém, jak se vymanit z otcovské autority, a to zejména ve chvíli, kdy se objevil vztah konkurence. Jung v roce 1911 stanul v čele Mezinárodní psychoanalytické společnosti, kde setrval do roku 1914.


Hall Freud Jung in front of Clark 1909.jpg
By Unknown - Jung's First Visit to America, Public Domain, Link


www.Claudia Ghimel Prague Hotel Escort.cz

Tantra and Tao Massages with Claudia Ghimel

Výklad z Tarotových karet Praha

Dobré kartářky. CZ

Seznamka 69 - Erotická Seznamka Seznamka Hotinzerce - erotická inzerce Seznamka ABCsex - erotická inzerce Seznamka SexNavigace - erotická inzerce Seznamka4u - erotická inzerce

www.frekvence1.cz
banner


astrologer Rychard Silver
www.stribny.cz
Richard Stříbrný
make people GIFs like this at MakeaGif
návštěvníků stránky
celkem418 823