Svet-Stranek.cz
Walt Disney 05.12.1901 – 15.12.1966 USA

THETA FREQUENCY 3 - 7,83 Hz:Všechny naše sny se mohou vyplnit - pokud máme odvahu o ně usilovat.

THETA FREQUENCY 3 - 7,83 Hz

3 - 7,83 Hz
Théta frekvence.
Použití při úzkosti. Hluboká relaxace, rozjímání. Zvýšená paměť, zaměření. Kreativita, srozumitelné snění, hypnotický stav, intuice, představivost, vzpomínky, emoce. Ospalost. Může vést až do stavu transu. Stav osoby se pohybuje mezi bdělostí a spánkem. Váže se k podvědomí. Podporuje učení, aktivuje paměť, zvyšuje pozornost a vzrušení. Mozek dětí do 13 let setrvává v této frekvenci podstatně déle než osoby ve vyšším věku.


3 - 7,83 Hz
Theta frequency.
Use in anxiety. Deep relaxation, meditation. The increased memory, focus. Creativity, understand dreaming, hypnosis, intuition, imagination, memories, emotions. Drowsiness. It can lead to a state of trance. Condition persons varies between wakefulness and sleep. It binds to the subconscious. It supports learning, activates memory, improves attention and excitement. The brain child under 13 years stays at this frequency significantly longer than those in older age.

3,4 Hz - Zdravý spánek. / Healthy sleep.

3,6 Hz - Náprava hněvu a popudlivosti. / Remedy anger and irritability.

4 Hz - Mimosmyslové vnímání, astrální projekce, telepatie. Produkce katecholaminu jež patří do skupiny důležitých látek organismu, k nimž patří adrenalin, noradrenalin a dopamin. Jsou vytvořeny předpoklady pro výrazné zlepšení paměti a schopnosti učení.

4,5 Hz - Zvláštní stav vědomí odpovídající meditaci tibetského buddhisty. / A special state of consciousness.

5 Hz - Neobvyklé řešení problémů, snížená potřeba spánku, uvolněný stav, úleva od bolesti (produkování betaendorphinu se zvětší o 10 - 50%) / Relaxed state.

5,5 Hz - Absorpce znalostí, zvýšení inteligence, intuice, pocit tepla / Absorption of knowledge, increase intelligence, intuition, feeling the heat.

7 Hz - Duševní a astrální projekce, rychlá reakční doba, léčba poruch spánku. / Mental and astral projection, quick response time, treatment of sleep disorders.

7,5 Hz - Rozjímání, kreativní myšlení o umění, hudební invence. Snadné nalezení řešení nepříjemných problémů. Kontakt s podvědomím a zhodnocení předkládaných podnětů. / Meditation.

7.83 Hz - Schumann Resonance je frekvence Země. Uklidnění, kontrola myšlení, duševní uvolnění, hypofýza aktivuje uvolňování růstového hormonu, pomůže k vytváření svalové hmoty, léčí zranění, efekty omlazení a posílení učení. / Schumann Resonance.

návštěvníků stránky
celkem466 316